450. születésnapját tartja az unitárius egyház

Ünnepségsorozattal készülnek a vallásszabadság évére. Az udvarhelyi egyházkör sem marad ki belőle.

MEGOSZTÓ PDF email

Hasonló cikkek

Nem büntethet egyből az ANAF

Fellélegezhetsz, nem lesz kemény az ANAF. Egyszer...
dancila

Johannis kormányalakítással bízta meg Viorica Dăncilát

Elfogadta a kormánypárt javaslatát az államfő, Viorica...
hovihar3

Hóviharok jönnek a következő napokban

Figyelmeztetnek a meteorológusok, ítéletidő jön,...

A helyszíni eseményről Kiss Gábor, a virtuális sajtótájékoztatóról pedig Gál Előd készítette a fényképeket
A helyszíni eseményről Kiss Gábor, a virtuális sajtótájékoztatóról pedig Gál Előd készítette a fényképeket
szerkesztoÍRTA: PÁL EDIT ÉVA
2018. január 10., 18:49
0 hozzászólás. 

2018 a vallásszabadság boldog új éve. Egy olyan év, amelynek ünnepségeire minden felekezet képviselőit szeretettel meghívják az unitárius egyház vezetői – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón, melyet virtuálisan is közvetítettek a zoom.us weboldalon, így a világ bármely pontjáról részt vehettek rajta a meghívott újságírók.

„Szerintem ez nem csak számunkra, unitáriusoknak egy fontos évforduló, hanem minden istenben hívő, és Jézus tanításán álló keresztény egyház számára is az kell legyen" – nyilatkozta bevezető beszédében Bálint Benczédi Ferenc püspök.

Noha az unitárius vallás csírái hamarabb megjelentek, az 1568-as évet a 150 éve, a Kriza János püspöksége alatt tartott zsinaton fogadták el egyházalapítási évül az unitáriusok – tudtuk meg, hogyan esik egybe a születésnap a vallásszabadság kimondásának dátumával.

De hogy jönnek ide a katolikusok?

A vallásszabadság és az unitárius egyház 450 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozatot a tordai katolikus templomban nyitják meg január 13-án, szombaton 10 óra 30 perckor, és ezt az év során számos egyéb ünnepi alkalom is követi majd.

Többek között a nyár folyamán átadják a város egyik legrégibb épületében a Vallásszabadság Házát, az egykori unitárius püspöki palotát, melyet hosszú évek munkájával és rengeteg anyagi befektetéssel újítanak fel Kolozsvár központjában. A műemléképületben a tervek szerint valláskutató központ, múzeum és konferenciaterem működik, valamint közösségi térként is szolgál majd. A földszinten pedig az 1568 nevű bisztró már üzemel is – tájékoztattak az egyház képviselői.

unitarius-vallasszabadsag2

Két szobrot is avatnak idén, mindkettő Dávid Ferenc egyházalapítót fogja ábrázolni. Az egyik Sepsiszentgyörgyön, a másik Kolozsváron lesz látható, utóbbit az ünnepi évet lezáró zsinaton fogják felavatni, a belvárosi unitárius templom udvarán.

Ezen kívül a szokásos egyházi események, a szejkefürdői unitárius találkozó, a gyermek- és ifjúsági táborok, a novemberi dévai zarándoklat Dávid Ferenc bebörtönzésének színhelyére, mind a vallásszabadság jegyében zajlanak – mondták el az egyház képviselői.

Továbbá a gyülekezetek fantáziáján múlik, hogy milyen módon emlékeznek meg az egyház fennállásának 450. évfordulójáról. Az oklándiak és székelyderzsiek lovas zarándoklattal készülnek, Ádámoson az 500. éve fennálló templomot ünneplik, és a két rangos unitárius iskola, a kolozsvári János Zsigmond Kollégium és a székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium újraalakulásának 25., utóbbi megalakulásának 225. évfordulóját tartja az idén.

A vallásszabadság napjának előestéjén, pénteken 6 órától a kolozsvári belvárosi unitárius templomban lehet az ünnepre hangolódni Alan Williams brit unitárius zeneszerző Híd menny és föld között című műve ősbemutatójának meghallgatásával, melyet a Concordia vonósnégyes ad elő Bárdos Réka népdalénekes közreműködésével.

A hit Isten, a vallásszabadság Erdély ajándéka a világnak

A vallásszabadság kihirdetésével az erdélyi rendek a korban egyedülálló módon, nem a többség hite, illetve akié a föld, azé a vallás elve alapján oldották meg a hitvitákat, melyek a török és az osztrák birodalmak általi szorongatott helyzetben végzetes széthúzást szítottak volna, hanem engedték különbözőségük megtartása által egységbe fonódni Erdély területén a katolikus, református, evangélikus és unitárius felekezeteket.

Úgy tartották, hogy az istenismeret a szentíráson keresztül történik a prédikátorok közvetítésével, ám a hit Istentől való, így azt az ember nem kérdőjelezheti meg semmilyen ember által kitalált kritériumrendszer, dogmatika alapján. Azt, hogy a közösségnek mi tetszik, Isten befolyásolja, így a közösségnek jogában áll hite szerint prédikátort választani.

vallasszabadsag2

Óvatosnak kell lennünk, amikor a mai korból ítéljük meg az elmúlt korok történéseit, de ha ezt tesszük, a mostani decentralizációs törekvések magját is láthatjuk ebben a kinyilatkoztatásban, azt, hogy a közösség érdekeiről ne egy felsőbb hatalom, hanem maga a közösség hozhasson döntéseket – fogalmazott Kovács István közügyigazgató.

Ahogy ma már nem áldjuk minden repülőutunk minden másodpercében a repülőgép feltalálójának nevét, a vallási pluralizmus, a gondolkodás és a hit szabadsága is természetesnek hat a 21. századi Európában, ám a 16. században ugyanúgy korszakalkotó volt.

A vallásszabadság kihirdetése annál is inkább nagy bátorságról tett bizonyságot az erdélyiek részéről, hogy abban az időben, jóval a nemzeti identitás kialakulása előtt, a vallás képezte az egyéni és közösségi önmeghatározás fontos elemét – emelték ki az egyházi vezetők.

De az unitárius egyház nem kíván múltba révedő egyházzá válni, a nagy elődök árnyékában éldegélni, hanem belőlük inspirációt merítve meg kell keresnünk, hogy miben tudunk nagyot alkotni – üzente Bálint Benczédi Ferenc püspök, kiterjesztve felhívását a többi erdélyi felekezetek tagjaira is.

A pénz a magyar állam ajándéka

Elhangzott az is, hogy mindez nem valósulhatna meg, ha nem lenne a magyar állam nagylelkű adománya. Az ünnepségsorozat a magyar kormány 1 milliárd 40 milló forintos támogatásának kétharmadából valósul meg, a fennmaradó egyharmadot az egyházi épületek, többek közt a fent említett püspöki ház felújítására fordítják.

Ezen kívül a magyar állam a többi erdélyi magyar felekezethez hasonlóan az unitárius egyházat is támogatja mintegy félmilliárd forint értékben óvodák és bölcsődék létrehozásában – tudtuk meg Farkas Emőd főgondnoktól.

A püspöki palota felújítását az elmúlt évben jóval alacsonyabb összegben, de a román állam is támogatta.

Kolozsvár a világ unitáriusainak Rómája

Ahogy Erdélyben megjelentek és teret kaptak az egyistenhit, vagy szentháromság-tagadás tételei, úgy a világon máshol és más korokban is eljutottak ugyanezekre a gondolatokra. Így Amerikában, Angliában, de Ázsia különböző területein is megjelentek az unitarizmus alapelvei, a 20. századra teljesedett ki az „unitárius gondolat".

unitarius-vallasszabadsag3

A világon ma körülbelül félmillió unitárius, illetve unitárius-univerzalista él mintegy 30 országban, akik a kolozsvári központú erdélyi unitárius egyházra úgy tekintenek, mint a római-katolikusok Rómára, Tordára pedig, mint a keresztények Betlehemre – mondta Gyerő Dávid, aki az unitáriusok nemzetközi szövetségének, az ICUU-nak az elnöke.

Ők is be fognak kapcsolódni, Nepálban a tordai istentisztelettel egy időben ünnepelnek szombaton, az angliai Notthingam közelében pedig áprilisban rendeznek ünnepséget. Az amerikai unitáriusok közgyűlése júniusban Kansas Cityben emlékezik meg a vallásszabadság kihirdetéséről.

Az erdélyi unitáriusok példát mutatnak a világ unitáriusainak azzal, hogy úgy tudták megfogalmazni az unitárius eszméket, hogy másokat is inspiráljanak, és ennyi évszázadon keresztül a nehézségek közepette is fennmaradtak, építkeztek.

Minden út Tordára vezet

A szervezők az egyházközségekből érkező visszajelzések alapján több mint ezer résztvevőre számítanak a tordai eseményen. Mivel a katolikus templomban nem férnek el ennyien, a református és unitárius templomokban is kivetítik a történéseket – kár, hogy Tordán nincs evangélikus templom is, jegyezte meg tréfásan Kovács István. Akik nem tudnak részt venni, azok a Duna Televízió élő közvetítésén követhetik az ünnepséget.

vallasszabadsag1

Székelyudvarhelyről két busz népe, azaz körülbelül 100 ember indul szombat reggel 7 órakor a Bethlen Gábor utcai lelkészi lak elől Tordára – tájékoztatott Simó Sándor székelyudvarhelyi esperes.

Székelyderzs, Muzsna és Zetelaka közösen egy busszal, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda unitáriusai pedig egy-egy kisbusznyian indulnak Tordára.

Akik szeretnének részt venni, még jelentkezhetnek személyesen a lelkészi hivatalban, a 0744299238-as telefonszámon, vagy az udvarhelyiegyhazkor@gmail.com címen. A helyek beteltek ugyan, de már vannak várólistán, és ha megtelik, akkor szívesen indítanak még egy buszt.

Udvarhely is készül

A Székelyudvarhelyi Egyházkör esperese elmondta, az év során helyi szinten is több eseménnyel emlékeznek meg a vallásszabadság kinyilvánításáról.

ezittakomam

A legelső a tordai ünnepség utáni napon, január 14-én vasárnap lesz. Délelőtt 11 órától a két székelyudvarhelyi egyházközség együtt ünnepel közös istentisztelet keretében a Bethlen negyedi, kettes számú egyházközség templomában. Itt a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanáraiból álló Legato Egyesület tagjai fognak hegedű- és orgonajátékot előadni. Az istentisztelet után pedig szeretetvendégséget tartanak az egyháztagok és meghívottak számára a tanácsteremben.

A koranyár folyamán a székelyudvarhelyi múzeumban terveznek kiállítást rendezni az egyházközségek régi kegytárgyaiból, adományleveleiből. Május 12-én pedig egyházköri találkozót szerveznek belvárosi egyházközségben a Kriza János Szeretetotthonban tartandó szeretetvendégséggel, ahová az egyházkör összes unitáriusát várják.

Június elején az Amerikai Egyesült Államokból érkező Boise-i kórust látják vendégül John Dale szervezésében. Utána pedig az augusztus 11-én tartandó szejkefürdői unitárius találkozóra készülnek. Novemberben részt vesznek a dévai zarándoklaton, illetve a vallásórás fiataloknak vetélkedőt szerveznek.

A sajtótájékoztatón az egyházi vezetők elmondták, a vallásszabadság és a híres erdélyi tolerancia jegyében a rendezvényeken felekezettől függetlenül mindenkit szeretettel látnak.0 hozzászólás

hirdetes

hirdetes
Hozzászólások | Szabályzat

Hozzászólások Copyright (C) 2009 uh.ro. Minden jog fenntartva."